Buscar

ALANTRA PARTNERS, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 19274 Consolidado
Honek ikuskatuta DELOITTE, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2021
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
27/04/2022 Bestelako informazio osagarria (Urteko finantza-txostenaren huts-zerrenda) PDF-a irekiko da (beste leiho batean)
24/03/2022 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)