Buscar

NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 19106 Consolidado
Honek ikuskatuta BDO AUDITORES S.L.P - MOORE STEPHENS IBERICA DE AU
Finantza-egoeren data 31/12/2020
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
30/04/2021 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)
04/05/2021 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)