Cerca

NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

Núm. Registre Oficial 19106 Consolidado
Auditada per BDO AUDITORES S.L.P - MOORE STEPHENS IBERICA DE AU
Data estats financers 31/12/2020
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
30/04/2021 Certificat del secretari del consell sobre la formulació i signatura de l'informe financer anual S'obrirà un PDF (finestra nova)
04/05/2021 Certificat del secretari del consell sobre la formulació i signatura de l'informe financer anual S'obrirà un PDF (finestra nova)