Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 2 de 40
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/11/2006
  • GC INVESTMENT CREDIT & TRUST EKONOMISK FÖRENING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
11/10/2006
  • GOLDMAN ASSET MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
26/01/2011
  • GUARDIAN INTERNATIONAL LTD.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/01/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
14/09/2011
  • GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
12/07/2006
  • GREEN CAP FINANCIAL LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
09/02/2011
  • GLOBAL QUEST CONSULTANCY SERVICES, INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
05/10/2011
  • GLOBAL FINANCIAL CORP WORLDWIDE, GFC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
13/10/2011
  • GLOBAL CAPITAL MARKETS WORLDWIDE, GCM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
27/09/2006
  • GLOBAL RECOVERY ALLIANCE, LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
24/02/2016
  • GEMINI ACQUISITIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2016 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial G.