En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L’admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les bases de les convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits. Els requisits exigits sempre s’hauran d’acreditar degudament abans de formalitzar el contracte laboral.

Informació relativa als processos de selecció en curs
ReferènciaDescripcióEstat
02/21TÉCNICO PARA RECURSOS HUMANOSConvocatorias finalizadas
03/21ADMINISTRATIVOSConvocatorias finalizadas
04/21TECNICOSConvocatoria 2º examen
05/21TECNICOS ANALISTAS DE DATOSConvocatoria 2º examen

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.