En aquest butlletí s´agrupen els actes registrals principals de la CNMV de la setmana seleccionada.

Butlletí seleccionat (09/04/2024 al 15/04/2024)

 • Butlletí complet
  • Emissions
  • Registre d’entitats
   • Empreses de serveis d’inversió
   • Fons d’inversió de caràcter financer
   • Societats d’inversió de caràcter financer
   • Societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva
   • Dipositaris
   • Fons d’inversió immobiliària
   • Societats d’inversió immobiliària
   • Institucions d’inversió col·lectiva estrangeres
   • Fons de capital-risc
   • Societats de capital-risc
   • Societats gestores d’entitats de capital de risc
   • Societats gestores de fons de titulització
   • IIC d’inversió lliure
   • IIC d’IIC d’inversió lliure
  • Fets rellevants
  • OPA