A l´efecte de garantir la qualitat i fiabilitat de les dades bàsiques subministrades sobre el mercat de valors, MiFID II-MiFIR estableix noves disposicions aplicables als proveïdors d´aquestes dades i els subjecta al requisit d´autorització prèvia i a la supervisió contínua per les autoritats competents. Les ESI o els òrgans rectors dels centres de negociació també podran prestar aquests serveis en la mesura que compleixin els requisits prescrits per la normativa.

Classificació dels proveïdors de serveis de subministrament de dades:

Els proveïdors de serveis de subministrament de dades es classificaran de la manera següent, segons el tipus de servei que estiguin autoritzats a prestar.

 • Sistema d´informació autoritzat ("SIA" o, per les seves sigles en anglès, "ARM") a prestar el servei de notificació del detall de les operacions a les autoritats competents o a l´ESMA en nom de les ESI.
 • Agent de publicació autoritzat ("APA", per les seves sigles en català i anglès) a prestar el servei de publicació d´informes de transparència postnegociació en nom de les ESI.
 • Proveïdor d´informació consolidada ("PIC" o, per les seves sigles en anglès, "CTP") autoritzat a prestar el servei de recopilació d´informes de transparència postnegociació de mercats regulats, SMN, SOC i APA i de consolidació d´aquests informes en un flux de dades electròniques continu, que proporcioni informació sobre preus i volums per a cada instrument financer.

Desenvolupament normatiu

Proveïdors de serveis de subministrament de dades autoritzats per la CNMV

 • BME Regulatory Services, S.A.U.
  • Codi LEI: 959800QN4DV2FYZS9Q98
  • Servei que prestarà: APA/SIA
  • Data d´autorització: 20/12/2017
 • CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS S.V. S.A, como organismo rector de CIMD OTF (SOC)
  • Codi LEI: 529900MLKOEV3XDRCP63
  • Servei que prestarà: APA
  • Data d´autorització: 19/12/2019
 • CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS S.V. S.A, como organismo rector de CIMD OTF (SOC)
  • Codi LEI: 213800MDEXILA5OUWS43
  • Servei que prestarà: APA
  • Data d´autorització: 25/05/2020

Com us podem ajudar

Les empreses que vulguin desenvolupar aquestes activitats a Espanya o que es trobin registrades en un altre estat membre però vulguin prestar els seus serveis a Espanya, poden posar-se en contacte amb la CNMV per:

 • Obtenir informació sobre aspectes relacionats amb la normativa aplicable a la seva empresa i els requisits per registrar-se,
 • Obtenir informació sobre connectivitat, seguretat, proves i altres aspectes de tipus tècnic sobre els fitxers que cal remetre.

La CNMV posa a la vostra disposició una bústia específica de consultes: mifid.drsp@cnmv.es