Quan comprem un bé defectuós o que no s´ajusta a les nostres necessitats, solem tenir l´opció de tornar-lo, però les coses no funcionen de la mateixa manera amb els productes financers. Sempre és millor triar bé des del principi; per això no convé afanyar-se. Desfer una inversió pot arribar a ser complicat i costós. Així doncs, és aconsellable mantenir una actitud responsable i seguir els passos necessaris en la presa de decisions d´inversió:

Passos que cal seguir per prendre una decisió d´inversió

Els passos que s´aconsellen seguir per adoptar una decisió d´inversió són quatre.

  • Definiu els vostres objectius d´inversió. És important definir l´objectiu del vostre estalvi, cosa que implica, entre altres qüestions, determinar el termini de la inversió i el risc que es vol assumir. És convenient triar un producte que sigui adequat per a l´horitzó d´inversió que es tingui, ja sigui a curt, mitjà o llarg termini. D´altra banda, tots els productes financers comporten certa dosi de risc (baixa, mitjana, alta o molt alta) de la qual cal ser conscient quan es pren la decisió d´invertir-hi.
  • Busqueu un intermediari. Només les entitats autoritzades i inscrites en els registres públics de la CNMV poden oferir serveis d´inversió. Si rebeu alguna oferta d´un intermediari que no coneixeu, és aconsellable que consulteu els registres oficials per assegurar-vos que és una entitat autoritzada. Alternativament, podeu consultar si sobre l´entitat hi ha algun advertiment perquè se sospita que ofereix serveis d´inversió sense estar autoritzada a fer-ho. Si no trobeu l´entitat que busqueu al registre oficial de la CNMV, és aconsellable que consulteu l´Oficina d´atenció a l´inversor abans de decidir operar-hi.
  • Trieu un producte. La creixent gamma de productes financers proporciona alternatives per a qualsevol perfil d´inversió. És imprescindible comprendre les característiques i els riscos del producte abans d´adquirir-lo. No és aconsellable invertir en productes que no es comprenen. El grau de complexitat dels productes financers sol anar en paral·lel al risc que comporten. L´entitat financera ha d’explicar-vos les característiques (i els riscos) del producte que us ofereix o que sol·liciteu. Ha de proporcionar-vos informació escrita abans que prengueu la vostra decisió d´inversió perquè pugueu fer-ho amb coneixement de causa.
  • Vigileu les inversions. Les circumstàncies en què es fa una determinada inversió poden canviar durant el seu horitzó temporal. És recomanable vigilar l´evolució de la inversió i veure si la rendibilitat és l´esperada o si es mantenen els riscos. Les entitats financeres estan obligades a enviar informació amb caràcter periòdic per poder fer aquest seguiment.

Maneres de contractar un producte

A l´hora de contractar un producte, es poden distingir dues situacions.

Triar directament un producte

En cas que prengueu la iniciativa per contractar un producte no complex (es consideren no complexos els productes que un inversor mitjà pot entendre), la vostra entitat us ha d´advertir que no té l´obligació d´establir si el producte us resulta adequat o no i simplement es limitarà a executar l´ordre de compra. En aquest cas, la vostra entitat financera us presta el servei de "només execució" (de la vostra ordre).

No obstant això, si sol·liciteu la compra d´un producte complex (es consideren complexos aquells productes les característiques dels quals no són fàcils d´entendre per a un inversor mitjà), la vostra entitat també s´ha d´assegurar que el producte us resulta adequat mitjançant un test de conveniència.

El test de conveniència té com a finalitat que l´entitat determini si, d´acord amb els vostres coneixements i experiència com a inversor, sou capaç de comprendre les característiques i els riscos que assumiu en adquirir un producte determinat. Si ja heu operat a través d´aquesta entitat, és possible que no necessitin preguntar-vos res (l´entitat ja té la vostra informació necessària). Aquest test és el més habitual. A més, s´ha d´aplicar sempre que sigui l´entitat qui us ofereix la inversió.

És possible que vulgueu invertir en un producte complex malgrat que no l´entengueu o que el risc del producte sigui superior al risc que soleu assumir en les vostres inversions. En aquest cas, haureu de signar l´acceptació del producte tot i que no us resulti adequat. Heu de ser conscient de les implicacions d´acceptar un risc superior al del vostre perfil.

Rebre assessorament de l´entitat financera

Quan la vostra entitat us presenta diversos productes alternatius i us en recomana algun, us està prestant un servei d´assessorament. En aquest cas, ha de determinar quin producte us resulta més idoni en cada moment. A aquest efecte, heu de recopilar tota la informació necessària perquè us puguin assessorar. En aquest sentit, la normativa estableix que l´entitat té l´obligació de fer-vos el denominat test d´idoneïtat.

Aquest test també és obligatori quan l´entitat presta serveis de gestió de carteres.

Mitjançant el test d´idoneïtat es valoren els vostres coneixements i experiència, la vostra situació financera i els vostres objectius d´inversió.

Per saber els vostres coneixements i experiència pel que fa a un servei o producte, l´entitat financera ha d´obtenir informació sobre:

  • Els tipus de serveis, operacions i instruments financers amb què esteu familiaritzat.
  • La naturalesa, el volum i la freqüència de les operacions sobre instruments financers i el període durant el qual s´han dut a terme.
  • El vostre nivell de formació i professió.

Amb aquesta informació, l´entitat sabrà si podeu comprendre el producte i els riscos que comporta.

Per conèixer la vostra situació financera, ha de saber:

  • El nivell i la font d´ingressos periòdics.
  • Els vostres actius (líquids, immobles i inversions).
  • Els compromisos financers periòdics.

Aquesta informació li permetrà conèixer, per exemple, les vostres necessitats de liquiditat o la vostra tolerància al risc.

Finalment, per saber quins són els vostres objectius d´inversió, ha de valorar l´horitzó temporal desitjat per a la inversió, les vostres finalitats d´inversió i el perfil de risc. És important que l´entitat financera conegui quina és la pèrdua màxima que esteu disposat a assumirr.