Comercialització / Mera execució 

Instruments financers complexos

Instruments financers no complexos