25/04/2024

La CNMV publica aquesta informació d´acord amb el que estableix l’article 228 de la Llei del mercat de valors .Això no implica la seva responsabilitat sobre la veracitat del seu contingut.