Cerca
Vegeu fets rellevants d'IIC i altres entitats autoritzades del dia

Establiu la selecció mitjançant una o diverses de les condicions següents per cercar fets rellevants

Per interval de dates de registre (dd-mm-aaaa):
 
 
   

(*) Per triar diversos tipus, mantingueu premuda la tecla "Control" i seleccioneu els diferents tipus (com a màxim, 3). Per consultar tots els tipus, no seleccioneu cap opció

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’article 30 del Reglament d'IIC, aprovat per Reial Decret 1082/2012. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

No s'inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.