Les finances sosteniblestenen com a objectiu la incorporació d’elements ambientals, socials i de bongovern en la gestió empresarial, així com en la presa de decisions d’inversió.

Els mercats devalors han de desenvolupar un paper important en la transició per assolir un creixementmés sostenible i inclusiu. Tal com estableix l’actualització de l’estratègia dela Comissió Europea que reforça el seu pla d’acció per finançar el creixement sostenible,cal fomentar la reorientació dels fluxos de capital que facilitin assolir un creixementmés sostenible i inclusiu, gestionar els riscos financers derivats del canvi climàtici fomentar la transparència i la visió a llarg termini en les activitats financeresi econòmiques.

La CNMV estàcompromesa, en l’exercici de les seves competències i com a organització, amb eldesenvolupament d’un sistema financer estable i que contribueixi a l’objectiude sostenibilitat i continuarà impulsant iniciatives que facilitin el creixementsostenible de les nostres empreses i de la nostra economia. Per aquest motiu,una de les  quatrelínies estratègiques definides per la CNMV per al període 2021-2022  és,precisament, facilitar el paper del mercat de valors en aquesta transició, assegurantla fiabilitat de la informació a l’inversor. Així, el Pla d’activitats 2021inclou diversos objectius.

Novetats

Les finances sostenibles són una àrea en desenvolupament continu.

Antecedents

Des del 2015, any en què es va adoptar l’Acord de París sobre canvi climàtic, s’han desenvolupat diverses iniciatives regulatòries amb la finalitat d’integrar les consideracions mediambientals, socials i de governança en la presa de decisions d’inversió, amb l’objectiu d’aconseguir una transició cap a una economia baixa en carboni, més eficient en l’ús dels recursos i més sostenible.

Aquestes iniciatives es recullen en diversos documents internacionals i, sobretot, europeus.

A més, a fi de facilitar l’aplicació de la nova normativa a les entitats afectades, la CNMV ha publicat alguns documents amb els seus criteris al respecte.

Esdeveniments, intervencions i recursos

La CNMV participa i organitza diverses conferències i jornades destinades a proporcionar informació al mercat amb la finalitat de facilitar el procés de presa de decisions d’inversió i afavorir la transparència.

Contacte

Podeu contactar amb la CNMV per a assumptes relacionats amb les financessostenibles dirigint-vos a l’adreça de correu:  finanzassostenibles@cnmv.es