Fons i societats

Dipositàries

Gestores

Entitats en què es delega la funció de gestió