Distribucions a 24/06/2024
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 124 129 127 126 132 135
2. Només renda fixa 1 6 2 1 0 7
3. R. Variable i R. fixa 0 0 0 0 0 0
4. Renda variable (1+3) 124 129 127 126 132 135
5. Renda fixa (2+3) 1 6 2 1 0 7
6. Total (1+2+3) 125 135 129 127 132 142
       

Al quadre anterior no s´hi inclouen les societats en segon mercat, que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0