Tots els camps són obligatoris (tret del segon cognom)

Per rebre les comunicacions públiques de la CNMV, ens heu de facilitar dades personals que tractarem per enviar-vos aquestes comunicacions.

Us informem sobre la política de privacitat i protecció de dades, que està àmpliament descrita a la nostra pàgina web i de la qual us oferim un resum aquí.

Per acabar, heu d’atorgar el consentiment al tractament de les vostres dades d’acord amb la política de privacitat i protecció de dades esmentada.

Responsable: COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS (CIF Q-2891005-G), Carrer d’Edison, núm. 4, 28006 Madrid. Dades de contacte del delegat de protecció de dades a la secció d´exercici de drets.

Finalitat: Les vostres dades es recullen a l’efecte d’identificar-vos per tal de remetre-us les comunicacions públiques com a conseqüència de la vostra sol·licitud de rebre informació.

Legitimación: Com a titular de les dades que se us sol·liciten en aquest escrit, el tractament de les dades esmentades està basat en el vostre consentiment i entenem que en cas que no autoritzeu el tractament de les vostres dades, la CNMV no podria tirar endavant la vostra sol·licitud.

Destinataris: Les vostres dades seran tractades als departaments de la CNMV estrictament implicats en l’elaboració i la remissió de comunicacions públiques.

Cessió de dades a tercers: Per desenvolupar determinades funcions necessàries per a l’elaboració correcta i la remissió puntual de les comunicacions públiques pot ser necessària la col·laboració de tercers. En aquest cas només cediríem les vostres dades si fos imprescindible per assegurar la qualitat i la puntualitat de la informació que heu de rebre.

Drets: Com a titular de les dades que se us sol·liciten, teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i de limitar o oposar-vos al seu tractament. Així mateix, en qualsevol moment teniu dret a retirar el consentiment prestat.

L´exercici d´aquests drets se sol·licitarà d´acord amb el procediment descrit a la secció d´exercici de drets.

Finalment, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que considereu que els vostres drets sobre les dades personals han estat vulnerats. Sense perjudici de tot això, també podreu dirigir-vos, abans de presentar la reclamació esmentada, al delegat de Protecció de Dades de la CNMV a través de l’adreça electrònica dpd@cnmv.es o mitjançant un escrit al domicili de la CNMV.p>