Aquest projecte, titulat CAPITAL MARKETS FOR VIBRANT AND SUSTAINABLE SPANISH ECONOMY AND CORPORATE SECTOR, està desenvolupat per l´OCDE, a sol·licitud de la CNMV i amb el suport financer de la Comissió Europea a través del programa Technical Support Instruments.

L´objectiu és presentar una sèrie de propostes per dinamitzar l´accés als mercats de capitals espanyols, especialment de renda variable, per tal que l´economia espanyola pugui fer front a les necessitats d´inversió futures derivades del trànsit a un model econòmic sostenible. En aquesta pàgina podreu trobar els successius documents i enllaços a documents del projecte a mesura que es vagin elaborant.

Documents d’interès: