Cerca

GRIFOLS, S.A.

Página 2 de 6
  • 14/06/2021
  • 16:51
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Finalización del programa de recompra
  • Número de registre: 9982
  • 11/06/2021
  • 10:00
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Información periódica bajo el programa de recompra de acciones
  • Número de registre: 9931
  • 03/06/2021
  • 15:02
  • GRIFOLS, S.A.
  • Altra informació rellevant
  • Reunión de inversores y analistas 2021.
  • Número de registre: 9800
  • 31/05/2021
  • 17:34
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Información periódica bajo el programa de recompra de acciones
  • Número de registre: 9724
  • 25/05/2021
  • 18:40
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Información periódica bajo el programa de recompra de acciones
  • Número de registre: 9596
  • 21/05/2021
  • 13:36
  • GRIFOLS, S.A.
  • Convocatòria de la Junta o l’Assemblea
  • Junta General Ordinaria 2021.
  • Número de registre: 9544
  • 17/05/2021
  • 18:54
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Información periódica bajo el programa de recompra de acciones
  • Número de registre: 9482
  • 10/05/2021
  • 19:00
  • GRIFOLS, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Información periódica bajo el programa de recompra de acciones
  • Número de registre: 9340
  • 04/05/2021
  • 08:33
  • GRIFOLS, S.A.
  • Sobre negoci i situació financera
  • Grifols publica información financiera correspondiente al primer trimestre de 2021
  • Número de registre: 9135
Página 2 de 6