Cerca

INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 16.971.847

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:13/11/2008

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:26/11/2008

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
GONZALEZ GOMEZ, DOMINGO Directivo 06/11/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006110742
GONZALEZ PEREZ, JOAQUIN Directivo 06/11/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006110700
HOYOS-LIMON PUMAR, PRUDENCIO Consejero 26/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018036107
PUMAR LOPEZ, FRANCISCO Directivo 06/10/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017107987
PUMAR LOPEZ, JOSE MANUEL Consejero 02/08/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017093226
PUMAR LOPEZ, RICARDO Consejero 28/08/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017097913
RODRIGUEZ CHAVES, NARCISO Directivo 06/11/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006110741

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.