O informe presenta, en termos agregados, as principais características das políticas e prácticas retributivas aplicadas aos seus conselleiros polas sociedades que compoñen o IBEX 35, obtidas da información incluída no Informe anual sobre remuneracións do consello (en adiante, IARC) que publican estas sociedades. No informe analízase a evolución dos importes destinados á remuneración dos conselleiros; descríbense algunhas das características máis comúns á hora de definir as políticas de remuneración, así como os criterios que seguen as sociedades para determinar as súas contías e a asignación a cada tipoloxía de conselleiro. Inclúe unha breve análise sobre o grao de seguimento do modelo unificado IARC e complétase cun anexo que inclúe os datos individuais das compañías do IBEX.

Informe anual de remuneraciones de los consejeros de las compañías del IBEX 35
Año Documento Documento (en inglés)
2013  2013