Esta publicación realiza un pormenorizado repaso dos factores que influíron nos mercados, como son a evolución dos índices e os volumes de contratación na renda variable, a renda fixa, os derivados e os tipos de cambio. Así mesmo, analiza a evolución dos resultados empresariais, as posicións curtas, as fusións, as OPA e outras operacións corporativas.

Informe anual de mercados
Año Documento Documento (en inglés)
2014  2014
2013  2013
2012  2012