Aquesta publicació du a terme un repàs detallat dels factors que van influir en els mercats, com ara l’evolució dels índexs i els volums de contractació en la renda variable, la renda fixa, els derivats i els tipus de canvi. Així mateix, analitza l’evolució dels resultats empresarials, les posicions curtes, les fusions, les opes i altres operacions corporatives.

Informe anual de mercados
Año Document Document (en anglès)
2014  2014
2013  2013
2012  2012