1. DISPOSICIONS GENERALS DEL MERCAT DE VALORS
  2. INSTITUCIONS D´INVERSIÓ COL·LECTIVA
    1. Informació i comptabilitat
    2. Entitats de capital de risc
  3. CRIPTOACTIUS