1. DISPOSICIONS GENERALS DEL MERCAT DE VALORS
  2. INSTITUCIONS D´INVERSIÓ COL·LECTIVA
    1. Disposicions generals
    2. Informació i comptabilitat
    3. Societats i fons d´inversió immobiliària
  3. CRIPTOACTIUS