Les directives que apareixen marcades en negreta escorresponen amb aquelles que, d´acord amb el procés Lamfalussy, tenen laconsideració de Normatives marc o de Nivell 1