Página 33 de 36
  • SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR
  • Número i data de registre oficial: 5 - 12/06/1991
  • Gestora: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. (número de registre: 5).
  • S-FUND 2021, FCR
  • Número i data de registre oficial: 330 - 07/05/2021
  • Gestora: SANDMAN CAPITAL PARTNERS, SGEIC, SA (número de registre: 169).
  • SHERPA CAPITAL II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 172 - 23/01/2015
  • Gestora: SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A. (número de registre: 98).
  • SHERPA PRIVATE EQUITY, FCR
  • Número i data de registre oficial: 227 - 21/06/2018
  • Gestora: SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A. (número de registre: 98).
  • SHERRY VENTURES INNOVATION I FCR
  • Número i data de registre oficial: 345 - 17/09/2021
  • Gestora: QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. (número de registre: 242).
  • SUA FUND II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 317 - 12/02/2021
  • Gestora: MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A. (número de registre: 41).
Página 33 de 36