Página 32 de 36
  • SANTANDER SECONDARIES 2023 FCR
  • Número i data de registre oficial: 446 - 29/09/2023
  • Gestora: SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. (número de registre: 287).
  • SEAYA VENTURES II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 206 - 16/12/2016
  • Gestora: SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. (número de registre: 97).
  • SEAYA VENTURES, FCR
  • Número i data de registre oficial: 141 - 05/04/2013
  • Gestora: SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. (número de registre: 97).
  • SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR
  • Número i data de registre oficial: 5 - 12/06/1991
  • Gestora: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. (número de registre: 5).
  • S-FUND 2021, FCR
  • Número i data de registre oficial: 330 - 07/05/2021
  • Gestora: SANDMAN CAPITAL PARTNERS, SGEIC, SA (número de registre: 169).
  • SHERPA CAPITAL II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 172 - 23/01/2015
  • Gestora: SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A. (número de registre: 98).
Página 32 de 36