El servei d´assessorament en matèria d´inversió consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, ja sigui a petició d´aquest o per iniciativa de l´empresa respecte a una o més operacions relatives a instruments financers. Aquest servei d´inversió pot ser prestat per les societats i les agències de valors les societats gestores de carteres, les societats gestores d´institucions d´inversió col·lectiva i les entitats de crèdit. Sempre que disposin totes d´autorització per fer-ho d´acord amb el programa d´activitats. Les persones jurídiques inscrites al registre d´EAF (Empreses d´Assessorament Financer), així com les persones físiques i jurídiques inscrites al registre d´EAFN (Empreses d´Assessorament Financer Nacional), també presten el servei d´assessorament en matèria d´inversió, i aquest és l´únic servei d´inversió que estan autoritzades a prestar.