S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.

Societat d'inversió de capital variable no armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folletoDFI (*)
130729/08/2000Paseo de la Castellana 189 - 28029 Madrid (Madrid)2.404.052,8824.040.528,80 ES0174390031 09/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2023 ERNST & YOUNG, S.L.
2022 ERNST & YOUNG, S.L.
2021 Ernst & Young, S.L.
2020 ErnestyYoung
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
2016 Deloitte, S.L.
2015 Deloitte, S.L.
2014 Quorum SL
2013 QUORUM AUDITORES, S.L.P.
2012 QUORUM AUDITORES, S.L.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.