BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
256 02/06/2017

Societats d'inversió gestionades

No s’han trobat dades disponibles

Societats Capital Risc gestionades

No s’han trobat dades disponibles