BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
226 12/12/2008
Fondos de inversión gestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
5425Fons d’inversió BRIGHTGATE FOCUS, FI
5581Fons d’inversió BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI

Fons Capital Risc gestionats

No s’han trobat dades disponibles