TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
113 31/05/1989

Societats d'inversió gestionades

No s’han trobat dades disponibles

Societats Capital Risc gestionades

No s’han trobat dades disponibles