SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
60 24/02/1987
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2023 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2018 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
2015 DELOITTE SL
2014 DELOITTE, SL
2013 DELOITTE S.L.
2012 DELOITTE, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.