CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
15 12/11/1985
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2023 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2018 Deloitte
2017 Deloitte
2016 Deloitte
2015 Deloitte
2014 Deloitte
2013 Deloitte
2012 Deloitte
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.