MOMENTO, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
527713/07/201831/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 22/11/2019 Abrirá un pdf en una ventana
Relación de compartimentos
DenominaciónFecha altaISINFolletoDFI (*)
1MOMENTO/ESPAÑA27/03/2020ES0164282016Abrirá un pdf en una nueva ventanaAbrirá un pdf en una nueva ventana
2MOMENTO/EUROPA27/03/2020ES0164282008Abrirá un pdf en una nueva ventanaAbrirá un pdf en una nueva ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.