ABANCA OBJETIVO 2025, FI

Fons d’inversió no armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
565216/09/2022 ES0162961009 30/01/202410/03/2023 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG Auditores, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.