SACYR, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 14310 Consolidado
Honek ikuskatuta ERNST & YOUNG, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2012
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
26/12/2013 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)
10/01/2014 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)