SACYR, S.A.

Núm. Registre Oficial 14310 Consolidado
Auditada per ERNST & YOUNG, S.L.
Data estats financers 31/12/2012
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
26/12/2013 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)
10/01/2014 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)