XTB S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal
Nº Registro OficialFecha registro oficial
40 04/04/2008
Administradores, directivos y asimilados
Apellidos y nombreCargo
MEDRAN CUERPO, ALBERTO REPRESENTANTE LEGAL

"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."