AHP CAPITAL MANAGEMENT GmbH

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4996 29/10/2020

Agente
Nombre
MOONFARE GMBH
Dirección
DomicilioLocalidadProvinciaCód. PostalPaís
KARL-LIEBKNECHT-STR 34 BERLIN BERLIN 10178 ALEMANIA
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."