COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
3894 09/03/2015
Datos generales
DirecciónPaís de origen
16, rue Gabriel Lippmann - L-5365 MUNSBACH (LUXEMBOURG)LUXEMBURGO
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."