AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.

NIFLEIDenominación abreviadaCapital máximo estatutario
A-8366252895980020140005755284AGALIA SICAV FINANCIACIÓN Y SEGUROS/SIMCAV