IBERPAPEL GESTION, S.A.

NIFLEIDenominación abreviadaSectorCapital social vigente
A-21248893959800RG37G8456RGX60IBERPAPEL ALTRES IND. DE TRANSF. / PAPEL I ARTS GRÀFIQUES 6.449.897,40 €