VICTORIA VENTURE CAPITAL, SCR-PYME, S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliCapital socialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
4 10/07/2015 C/ DEL BISBE CASADEVALL, 1, 4ª - 08500 VIC (BARCELONA)1.221.000,00
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 Moore Addveris Auditores y Consultores, S.L.P.
2020 Moore Addveris Auditores y Consultores, S.L.P.
2019 Moore Addveris Auditores y Consultores, S.L.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.