ISTRIA CAPITAL II, SCR-PYME, S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
31 30/09/2022 CALLE BENDICIÓN DE CAMPOS, 3 - 28036 MADRID (MADRID) 10/11/2023 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ISTRIA CAPITAL PARTNERS SGEIC, S.A. 190 CALLE BENDICIÓN DE CAMPOS, 3 - 28036 MADRID (MADRID)