HIPERION CAPITAL MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
79 05/09/2008
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG
2021 KPMG
2020 KPMG AUDITORES S.L.
2019 KPMG
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.