ALTER CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA

Núm. registre oficialData registre oficial
21 15/11/2000
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 DELOITTE, S.L.
2021 DELOITTE, S.L.
2020 DELOITTE, S.L.
2019 DELOITTE, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.