ALL IRON VENTURES I, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
249 22/03/2019
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ACURIO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A. 143 C/ BUENOS AIRES Nº 12 - 48001 BILBAO (VIZCAYA)