FONDO AXON ICT III, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
170 22/12/2014
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A. 55 CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA - 28004 MADRID (MADRID)