SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
5 12/06/1991
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. 5 ELCANO, 9 - 48008 BILBAO (VIZCAYA)