FERROVIAL, S.A.

Des d´aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l´emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d´octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 727.443.261

Of which:

   - attributable to shares: 727.443.261

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 21/12/2022

Date of publication on the website CNMV: 28/12/2022

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
DE LA JOYA RUIZ DE VELASCO, ALEJANDRO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033957
DIONIS TRENOR, MARIA Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033966
FANJUL MARTIN, OSCAR Consejero 04/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018038383
FERREIRO PRADO, ALBERTO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033956
FLOREZ GUTIERREZ, FEDERICO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033963
GIL VILLEN, JORGE Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033965
LOPEZ MOZO, ERNESTO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033962
ORTIZ VAAMONDE, SANTIAGO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033971
POLO MARTIN, JUAN FRANCISCO Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033969
PULIDO MENDOZA, MARIA TERESA Directivo 19/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018033968

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.